Leeskringen

Met een boekje in een hoekje... en ademloos het blad omslaan... Ver van de dagelijksheid vandaan

Onvervreembaar uit Niet nog een boek van Ida Gerhardt (1905-1997)

Ontspanning, uitwisseling en verdieping

Maar als het boek uit is, willen mensen er wel eens met anderen over praten. In een leeskring is dat mogelijk. Leeskringen bestaan uit fanatieke lezers, maar ook uit mensen die anders niet zo snel aan lezen toekomen. Het uitwisselen van de indrukken over de literatuur maakt dat je als lezer op een andere manier opnieuw bezig bent met het boek of de auteur. Maar deelnemen aan een leeskring zorgt ook voor de continuïteit, de stok achter de deur. Het levert een verdieping van uw kennis op en u krijgt andere titels te lezen dan die u wellicht normaal gesproken leest.

Hoe werkt het?

Bibliotheek Katwijk faciliteert boeken voor leeskringen en kan geïnteresseerden aan elkaar koppelen. Een leeskringen kunnen, afhankelijk van de titel, meerdere exemplaren van een boek aanvragen.

  • Een aanvraag voor boeken wordt ongeveer 6 weken van te voren in behandeling genomen.
  • In principe staat de hele collectie van de bibliotheek beschikbaar, behalve de Toptitels en boeken die het afgelopen jaar zijn verschenen.
  • Een leeskring kan maximaal 8 exemplaren van een titel aanvragen.
  • Tevens kan tegen een kleine vergoeding informatie over de auteur geleverd worden en wetenswaardigheden over het aangevraagde boek.
  • Ook is het mogelijk om zelf in de bibliotheek informatie te zoeken. Voor vragen kan men altijd terecht bij het inlichtingenbureau.
  • Het tijdschrift Boekdelen dat aanwezig is in de Hoofdbibliotheek is een toegankelijk kwartaalblad voor leden en begeleiders van leeskringen en verder voor iedereen met een levendige belangstelling voor literatuur.
  • Hiervoor is een geldig leeskringlidmaatschap nodig van de bibliotheek, de kosten hiervan zijn € 65,-.

Interesse?

Bibliotheek Katwijk verzamelt namen van geïnteresseerden en koppelt deze mensen aan elkaar. Uw kunt uw interesse en deelname melden bij Evelien Steenbeek via telefoonnummer 071-4014819, per email: esteenbeek@bibliotheekkatwijk.nl of persoonlijk in de Hoofdbibliotheek. Als er voldoende namen op de lijst staan wordt er een mailing rondgestuurd.

Literaire activiteiten in de bibliotheek

Regelmatig zijn er schrijvers op bezoek in onze bibliotheek. Het is aan te bevelen onze activiteiten brochure mee te nemen uit de bibliotheek of u aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief om tijdig op de hoogte te zijn.

Kijkt u ook eens op de speciale website voor leesclubs: