Organisatie

Bibliotheek Katwijk is een actieve organisatie die volop in beweging is. Deze basisbibliotheek heeft een hoofdvestiging en 3 nevenvestigingen en een werkgebied van 64.500 inwoners. De bibliotheek ontvangt in haar vestigingen jaarlijks 300.000 bezoekers, heeft ongeveer 18.000 leden en verwerkt 610.000 uitleningen.

Missie

Wij zijn een toegankelijke en betrouwbare bibliotheek, die door middel van actuele, pluriforme collecties en diverse activiteiten en programma’s een verbindende rol speelt in de samenleving en waar leners en bezoekers in een elkaar versterkend netwerk, verspreid over de kernen, het aantrekkelijk vinden elkaar te ontmoeten en geïnspireerd worden in hun ontwikkeling.

Raad van Toezicht

In de raad van toezicht van Bibliotheek Katwijk hebben de volgende personen zitting:

  • De heer E.W. Westhoek, voorzitter
  • De heer H. van Mierlo, lid
  • De heer B.M.A. Siebelink, lid
  • De heer M.C. den Dulk, lid
  • Mevrouw P. Doelen
  • De heer J. Manders

Management

Het managementteam van Bibliotheek Katwijk bestaat uit de volgende leden:

Beleidsnota 2015 en verder

Het beleidsnota 'Van Warenhuis naar Marktplaats', met een vernieuwde missie en visie, gaat in op de grote uitdagingen waar de bibliotheek de komende jaren voor staat. 

Bibliotheek Katwijk kiest voor een toekomstgericht beleid.