Algemeen nut beogende instelling

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Stichting Openbare Bibliotheek Katwijk heeft de ANBI-status.

Stichting Openbare Bibliotheek Katwijk is een officiële ANBI – algemeen nut beogende instelling – zonder winstoogmerk. Stichting Openbare Bibliotheek Katwijk geeft inzicht in de doelstellingen en bestedingen.

Naam

Stichting Openbare Bibliotheek Katwijk

Adres

Schelpendam 1, 2225 MA Katwijk

Postadres

Postbus 517, 2220 AM Katwijk

Telefoonnummer

071 - 4014819

E-mail

info@bibliotheekkatwijk.nl

Rekeningnummer

NL54 RABO 0331 8068 86

Fiscaal nummer

NL8153.79.523.B01

Kamer van Koophandel

28108571

Management

Het management van Bibliotheek Katwijk wordt gevormd door:

  • De heer J. Klerk, directeur
  • Mevrouw I. Blom, hoofd backoffice
  • Mevrouw I.W. van der Plas-de Groot, hoofd frontoffice
  • Mevrouw M.H.W. Schreuder, hoofd frontoffice
Bestuur

Het bestuur van Bibliotheek Katwijk bestaat uit:

  • De heer E.W. Westhoek, voorzitter
  • De heer H. van Mierlo, lid
  • De heer B.M.A. Siebelink, lid
  • De heer M.C. den Dulk, lid
Beloningsbeleid

De medewerkers worden beloond volgens de CAO Openbare Bibliotheken.

Leden van het bestuur ontvangen geen onkostenvergoeding.