Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak waarin bibliotheken en scholen structureel werken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Het doel is kinderen te stimuleren meer te gaan lezen op school en thuis. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces.

De aanpak is altijd op maat: in overleg met de school zorgt de Bibliotheek voor een aantrekkelijke collectie boeken. Speciaal opgeleide leesconsulenten zijn wekelijks een aantal uur beschikbaar om leerkrachten te ondersteunen. Minimaal één onderwijzer wordt opgeleid als leescoördinator en werkt nauw samen met de leesconsulent. Ook wordt er een ‘Lees- en mediaplan’ gemaakt waarin de visie, doelen, actieplan en het jaarprogramma wordt beschreven. 

Met de Bibliotheek op school kiest de school voor:

  • Betere taal- en leesvaardigheden van kinderen. Ze besteden meer tijd aan lezen en worden er daardoor beter in.
  • Betere informatievaardigheden van kinderen. Ze worden handiger in het zoeken naar informatie in boeken en op het internet en ze beoordelen de gevonden informatie beter.
  • Een stevige basis voor de verdere schoolcarrière van kinderen.
  • Inzicht in resultaten met behulp van de bijbehorende monitor.
  • Structurele samenwerking tussen onderwijs, bibliotheek en gemeente. 

Meer informatie

Wil je weten wat de Bibliotheek op school voor jullie kan betekenen? Neem dan contact op met Bernadet Bakker of Ineke Blom, telefoon 071-4060091. Kijk ook op de speciale website over de Bibliotheek op school. 

Deelnemende scholen

In Katwijk zijn er 21 scholen met een eigen Bibliotheek op school. Dit zijn Willem van Veenschool, De Duinroos: locaties Otto Baron en Zanderij, Christelijke Opleidingsschool, Horizon, De Krulder, Prins Willem-Alexanderschool, De Wegwijzer, Groen van Prinstererschool, Marnixschool, De Dubbelburg, Oranjeschool, Oranje-Nassauschool, Farèlschool en ds. R.P.A. Rutgersschool, Julianaschool, De Schakel, Colignyschool, De Leidse Buitenschool, Emmaschool en Sjaloomschool.