Taalmarkt op 2 september in Bibliotheek Hoornes

Gepubliceerd op: 28 september 2016 15:50

Taalmarkt

De Nederlandse taal goed (leren) lezen, schrijven en spreken is voor jong én oud een hele opgave en kost soms veel moeite. Hoe handig is het dan om alle informatie over mogelijkheden en aanbieders op het gebied van taal in Katwijk bij elkaar te hebben. In het kader van de Week van de Alfabetisering organiseert Bibliotheek Katwijk op zaterdag 2 september van 10.30 tot 13.00 uur een gratis toegankelijke Taalmarkt in de bieb aan de Hoorneslaan.

In kraampjes presenteren zich diverse organisaties die, op wat voor manier dan ook, bezig zijn met taal en lezen, en taalactiviteiten aanbieden. Belangstellenden kunnen een korte lezing bijwonen met als titel ‘Moeite met leren lezen’, een workshop ‘Herken laaggeletterdheid volgen en voor jonge kinderen is er voorlezen’.

Voor wie?

Taalmarkt

De Taalmarkt is interessant voor veel mensen. Ouders van schoolgaande kinderen, ouderen, slechtzienden, mensen die de (Nederlandse) taal moeten leren of willen verbeteren, taalcoaches maar ook hun familie, buren, collega’s, vrienden zijn welkom. Loop binnen en ontdek de vele mogelijkheden die er zijn als het om taal gaat. Als je kind dyslexie heeft, als je moeder steeds slechtere ogen krijgt, als je taalvrijwilliger/taalcoach wilt worden, als je een talencursus wilt volgen, als je buurman moeite heeft met lezen en zichzelf niet kan redden, als je moet inburgeren: op de Taalmarkt krijg je antwoorden op al je vragen.

Deelnemers Taalmarkt

Op de Katwijkse Taalmarkt zijn onder meer aanwezig: Stichting Lezen en Schrijven (met om 11.00 uur de workshop ‘Herken laaggeletterdheid’), Dyslexiespecialist Jolanda Roelfsema (met om 11.45 uur de lezing ‘Moeite met leren lezen’), Welzijnskwartier (met informatie over taalvrijwilligers/taalcoaches), ProBiblio (met voorbeelden van leeshulpmiddelen), de taalaanbieders CapabelTaal, DubbelTaal en IVIO, K&O (met hun aanbod van talencursussen voor komend seizoen), Visio (expertisecentrum over slechtziendheid en blindheid die in de bieb oogmetingen uitvoert), Logopediepraktijk Katwijk, de uitgeverij Eenvoudig Communiceren, Taal op het Werk (Wij helpen u met de taal en werk!), EchtNederlands (verzorgt cursussen Nederlandse taal, Inburgeringscursussen en Staatsexamentrajecten) en het digiTaalhuis van Bibliotheek Katwijk. Het digiTaalhuis biedt ondersteuning aan mensen bij het leren van de Nederlandse taal. Er kan worden doorverwezen naar een passende cursus maar het digiTaalhuis heeft ook zelf mogelijkheden om te helpen bij het Nederlands leren zoals het taalcafé, de leeskringen en de schrijftafel. Ook heeft de bibliotheek speciale taaloefenwebsites waarbij de Digi-taalcoach hulp biedt bij het gebruik. Verder worden er lees-, studie- en woordenboeken uitgeleend.

Week van de Alfabetisering

2,5 miljoen volwassenen in ons land zijn laaggeletterd. Zij lopen tegen een heleboel problemen aan. Denk aan solliciteren. Een bijsluiter lezen. Geldzaken bijhouden. Maar ook je kind voorlezen. Tijdens de week van de Alfabetisering wordt aandacht gevraagd voor het niet goed kunnen lezen en schrijven. Laaggeletterdheid raakt onze samenleving. Die functioneert namelijk veel beter als iedereen mee kan doen. De Katwijkse Taalmarkt is er om mensen te helpen hun taalvaardigheden te verbeteren zodat ze volop mee kunnen doen in de samenleving.