Gecertificeerd: Bibliotheek Katwijk heeft kwaliteit op orde!

Gepubliceerd op: 24 juni 2021 20:03

Gecertificeerd

Bibliotheek Katwijk heeft op 19 mei opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties.

Bibliotheek Katwijk scoorde op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft Bibliotheek Katwijk de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Bovendien werd een plus behaald voor de educatieve dienstverlening van de bibliotheek. Het certificaat is vier jaar geldig.

Maatschappelijke educatieve bibliotheek

De organisatie is erg blij met de uitslag. Jan Klerk, directeur: “Dit is een mooie erkenning. De bibliotheek staat aan de vooravond van een fusie met de culturele organisaties K&O Katwijk (volksuniversiteit) en Muziekschool Katwijk en deze reflectie op ons functioneren kunnen we heel goed gebruiken in het proces naar de nieuwe culturele organisatie.”
Volgens de auditor van CBCT: “Bibliotheek Katwijk zit midden in een transitie van een uitleenbibliotheek naar een meer maatschappelijk educatieve bibliotheek waar ‘een leven lang leren’ via ontmoeting en ontwikkeling centraal staat. Ze heeft een scherpe visie op haar positie, rol en toegevoegde waarde waarbij de huidige dienstverlening voor zowel jeugd als volwassenen in de vorm van projecten (zoals landelijke leescampagnes), programmering (zoals de Makersplaets) en het digiTaalhuis de kern vormt. Ze werkt met vele educatieve, welzijns- en culturele partners structureel samen en sluit aan bij de wensen van de inwoners van Katwijk zo blijkt uit toenemende bezoekersaantallen (2020 buiten beschouwing gelaten door corona), stijgende uitleningen e-books en meer websitebezoek.”

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.