Minicursus over Kieswijzer met kamerleden

Gepubliceerd op: 13 maart 2021 20:30

digitale les met kamerleden

Een aantal Kamerleden en kandidaat-Kamerleden was afgelopen maandag aanwezig bij een digitaal werkbezoek aan het (digi)Taalhuis van Bibliotheek Katwijk. Ze kregen daar een impressie van hoe een les of cursus er in de bibliotheek uitziet. In deze speciale online bijeenkomst werd aandacht geschonken aan de digitale vaardigheden die nodig zijn voor het invullen van kieswijzers zoals het Kieskompas. (digi)Taalhuiscoördinator Monique Kromhout van Bibliotheek Katwijk gaf de les aan een vaste groep van haar cursisten. Na het volgen van de online les gingen de kandidaat-Kamerleden met hen in gesprek.

“Ook nu de bibliotheek dicht is, proberen we de mensen toch zo goed mogelijk te helpen. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving”, vertelt Monique Kromhout. “Zo vlak voor de verkiezingen bekeken wij met onze groep cursisten hoe de verschillende kieswijzers precies werken. Altijd goed dat kandidaat-Kamerleden op deze manier zelf kunnen zien wat de bibliotheek betekent voor mensen.”
Voor de aanwezige politici werd dat laatste meer dan duidelijk. Cursist Thea (74) sloot de bijeenkomst af met een warm pleidooi voor de bibliotheek en haar mensen. “Ik ben blij met alle uitleg en ondersteuning die ik hier krijg want daardoor kan ik nu aan het digitale verkeer meedoen. Je wordt niet als dom beschouwd maar krijgt juist van de bibliotheekmensen alle aandacht en dat op een plezierige en rustige manier. Van elke cursus heb ik weer iets geleerd op het gebied van digitale vaardigheden. Iedere gemeente moet gewoon een bibliotheek hebben, de bieb is zo belangrijk!”

Digitale vaardigheden

In Nederland zijn zo’n vier miljoen mensen laag digitaal vaardig. Digitale vaardigheden behoren tot de zogenaamde basisvaardigheden, net als lezen, schrijven en rekenen. Deze basisvaardigheden zijn nodig om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Bibliotheken spelen met o.m. Taalhuizen en cursussen een grote rol in het verbeteren van de basisvaardigheden. De coronacrisis maakte eens te meer duidelijk hoe belangrijk digitale vaardigheden zijn om volwaardig aan de samenleving te kunnen deelnemen. 
De minicursus over de Kieswijzer kwam tot stand in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek.

De minicursus over de kieswijzer terugzien? Dat kan hier!