Gezocht: Lid Raad van Toezicht met kennis van en ervaring op het gebied van sociaal domein

Stichting Openbare Bibliotheek Katwijk heeft vier vestigingen verdeeld over de verschillende dorpskernen in de gemeente Katwijk en is de lokale, multimediale en vrije toegangspoort tot kennis en cultuur.

De veranderende vraag van het publiek en de economische en technologische ontwikkelingen in de samenleving vereisen een ondernemende en vraaggerichte Bibliotheek die functioneert in een samenhangend en levend netwerk. In dialoog met de gemeente wordt vormgegeven aan een Bibliotheekvoorziening die een op de verschillende in de wijken levende behoeften van burgers afgestemde toekomstbestendige dienstverlening garandeert aan de inwoners van Katwijk. De Bibliotheek is een proactieve partij in een uitgebreid lokaal en bovenlokaal netwerk van sociaal- culturele en educatieve instellingen en werkt intensief samen.
De Raad van Toezicht hanteert in haar functioneren de ‘Governance code cultuur’. In haar samenstelling streeft zij naar een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen. De directeur van de Bibliotheek draagt zelf haar bestuurlijke verantwoordelijkheden, de Raad van Toezicht controleert en fungeert als klankbord voor de bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vier leden en is op korte termijn op zoek naar een vijfde, liefst vrouwelijk lid om de in de statuten gewenste raad van vijf volledig te maken.  

Van belangstellenden wordt gevraagd dat zij:

  • Onafhankelijk zijn: geen zakelijk belang hebben bij het lidmaatschap van de Raad van Toezicht, dan wel een directe politieke functie in Katwijk vervullen;
  • Niet in dienst zijn van een organisatie die zakelijke relaties onderhoudt met de Bibliotheek;
  • Niet direct betrokken zijn bij andere culturele organisaties werkzaam in Katwijk.

Profiel

  • Bestuurlijke achtergrond met name op het gebied van sociaal domein en ervaring met fusietrajecten;
  • Strategische visie op de recente ontwikkelingen in het maatschappelijk middenveld en de rol van de Bibliotheek hierin en in de samenleving;
  • Kwaliteiten van bestuurlijk/organisatorisch toezichthouder, klankbord en adviseur;
  • Kennis van en ervaring met politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
  • Analytisch vermogen op HBO- of academisch denkniveau;
  • Meedenken en bijdragen in zoek-en ontwerpproces voor een vernieuwde, toekomstbestendige bibliotheekorganisatie, als regievoerder in nauwe samenwerkingsrelatie met andere verwante cultureel-maatschappelijke organisaties in Katwijk. Wij denken aan een centraal kennis-en cultuurcentrum met gespreide activiteiten in de verschillende dorpskernen van de gemeente Katwijk.

Reageren

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht: de heer Eric Westhoek, 06 52450966.
Uw reactie kunt u vóór 15 september per mail richten aan:
Bibliotheek Katwijk
t.a.v. Raad van Toezicht, dhr. E. Westhoek
email: rvt@bibliotheekkatwijk.nl of Postbus 517 2220 AM Katwijk
Gesprekken vinden plaats in het laatste kwartaal van 2019.