Bibliotheek Katwijk met glans gecertificeerd

Bibliotheek Katwijk mag de komende vier jaren opnieuw het predicaat ‘gecertificeerde bibliotheek’ dragen. Dit betekent dat de kwaliteit van de Katwijkse Bibliotheek getoetst is door een onafhankelijke en gekwalificeerde auditor en dat de uitkomst hiervan positief werd beoordeeld. Op het certificaat staat ook een speciale vermelding voor het speerpunt van de bibliotheek: Ontwikkeling en Educatie.

“Een fantastisch resultaat waar medewerkers, klanten maar ook de gemeente Katwijk buitengewoon trots op kunnen zijn”, aldus directeur Margreet Buwalda. “Onze bibliotheek timmert aan de weg en als organisatie worden wij als een goede en betrouwbare partner gezien. Tussen 2006 en 2009 vond de eerste ronde plaats van de certificering van openbare bibliotheken. Aan de hand van de resultaten daarvan zijn de normen voor 2010-2013 aangepast waarbij de lat op enkele terreinen hoger is gelegd. Op basis van de aangepaste normen is in 2010 een nieuwe ronde van audits van start gegaan. Na bestudering van de nodige beleidsmatige documenten, gesprekken met leidinggevende functionarissen op verschillende beleidsterreinen en een observatie van de bibliotheek zelf is in 2012 opnieuw besloten het certificaat aan Bibliotheek Katwijk te verlenen.

Buwalda: “Deze erkenning geeft een extra stimulans en is reden om met opgeheven hoofd de toekomst in te gaan. Onze organisatie is op alle punten doorgelicht en in orde bevonden. Wij willen niets anders dan ervoor blijven zorgen dat er voldoende aandacht is voor onze klanten, medewerkers en subsidiegevers.”