Bibliotheek Katwijk opnieuw gecertificeerd

logo stichting certificering openbare bibliotheken

Bibliotheek Katwijk heeft opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen volgens de Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken 2016-2020. Landelijk zijn er (kwaliteit)normen opgesteld waaraan iedere Bibliotheek moet voldoen. Certificering vormt hiervoor een basis en geeft de klant een minimum kwaliteitsgarantie op producten en dienstverlening. Daarnaast is het voldoen aan de certificeringnormen een voorwaarde om te kunnen(blijven) functioneren in het netwerk van openbare bibliotheken. Zo biedt certificering minimumgaranties voor de landelijke netwerkkwaliteit.

Normen

De kwaliteit van de Katwijkse Bibliotheek is op 5 december 2016 getoetst door een onafhankelijk en gekwalificeerd auditteam. De uitkomst hiervan is als positief beoordeeld. Hierdoor mag de bibliotheek zich opnieuw officieel ‘openbare bibliotheek’ blijven noemen en lid blijven van de landelijke Vereniging van Openbare Bibliotheken.

De bibliotheek is getoetst op de volgende onderdelen: leiderschap, strategie, medewerkers, processen, financiële middelen, netwerk en samenwerking, dienstverlening, collectie en relatie met de gemeente.
De normen waar de bibliotheek aan moet voldoen zijn afgesproken door het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenspraak met de Landelijke Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) binnen de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken.

Het certificaat is geldig tot 5 december 2020.

Goed voorbeeld

Opvallend is de ‘good practice’ waarin de bibliotheek uitblinkt en een voorbeeld is voor alle bibliotheken in Nederland. Het auditteam benoemde op basis van haar bevindingen het volgende onderwerp als onderscheidend voor Bibliotheek Katwijk: “De met de gemeente opgezette methode van Beleidsgestuurde Contractfinanciering tussen bibliotheek en gemeente is een mooi opgezette methodiek. Het biedt voldoende concrete stuurmogelijkheden op de kernfuncties en onderliggende afspraken. Het kan als voorbeeld dienen voor anderen.”

De bibliotheek is blij met de uitslag. Bibliotheekdirecteur Jan Klerk: “We hebben de afgelopen vier jaar met alle medewerkers en vrijwilligers hard gewerkt om de bibliotheek steeds meer naar de inwoners toe te brengen op allerlei terreinen in de Katwijkse samenleving. Goed ook te zien dat onze organisatie als een goede en betrouwbare partner wordt gezien. Zo’n certificaat is voor ons een bevestiging van het feit dat we op de goede weg zitten maar ook een stimulans om ons als organisatie constant te verbeteren .”

Als aandachtspunten voor de bibliotheek geeft het auditrapport mee dat er moet worden gewerkt aan een actueel personeelsbeleidsplan/persoonlijke ontwikkelplannen en aan een plan voor het teruglopende gebruik van de grotendeels onbemenste vestigingen in multifunctionele accommodaties.