Uitkomsten onderzoek collectie

Zoals altijd kijken we ook nu weer graag terug op de uitkomsten van het laatste BiebPanel onderzoek. Hierin werd u gevraagd naar uw tevredenheid met het aanbod en de actualiteit van de collectie, het reserveren en de informatiefunctie van de bibliotheek.

De uitkomsten in het kort:

Collectie

 • De collectie van de Bibliotheek Katwijk krijgt een goede beoordeling op de meeste onderdelen, zowel qua omvang als actualiteit.
 • Panelleden van de Bibliotheek Katwijk hechten vooral belang aan spannende boeken, informatieve boeken en literaire romans.
 • Een vijfde van de panelleden zou graag uitbreiding zien van het aanbod literaire romans en informatieve boeken.
 • Er is een lichte voorkeur bij de Katwijkse panelleden voor een smal aanbod met veel actuele titels (51%). Daarnaast blijft echter voor veel leden ook een breed aanbod met ook oudere titels belangrijk (34%).

Reserveren

 • De meeste panelleden reserveren wel eens titels, in Katwijk minder vaak dan gemiddeld bij andere bibliotheken.
 • Ze zijn hier erg tevreden over.
 • De meerderheid is bereid twee weken of meer te wachten. 4 op de 10 wil maar een week of enkele dagen wachten.
 • Een aantal panelleden vindt dat de bibliotheek bij het online reserveren vanuit de catalogus niet duidelijk aangeeft hoe lang het ongeveer gaat duren.

Informatiefunctie

 • Er bestaat veel behoefte aan toegang tot informatie via de bibliotheek.
 • Zes op de tien panelleden raadplegen wel eens een digitale informatiebron op de computer van de bibliotheek.

Reactie Bibliotheek Katwijk

Naar aanleiding van de aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen:

 • De actualiteit van onze collectie is voor ons erg belangrijk. We zijn blij dat deze dan ook goed gewaardeerd wordt. Leden die actuele titels missen, kunnen ook altijd een aanschaftip indienen.
 • Onze leden kunnen met hun bibliotheekpas kosteloos lenen uit collecties van de andere bibliotheken in Nederland. Omdat een onbegrensde collectie aan klassieke titels huisvesten in bibliotheek Katwijk niet haalbaar is, staat hiermee wel de hele collectie titels van de Nederlandse bibliotheken tot hun beschikking. Materialen lenen uit een andere bibliotheek kan ter plekke in de betreffende bibliotheek, maar de materialen kunnen ook via Bibliotheek Katwijk gereserveerd worden uit een andere collectie zodat u ze gewoon hier kunt komen ophalen.
 • Het verkorten van de wachttijden voor reserveringen is helaas niet altijd mogelijk. Wel gaan we onderzoeken of het mogelijk is een verwachte wachttijd aan het reserveringssysteem toe te voegen.