Uitkomsten onderzoek betrokkenheid bij de bibliotheek

Plaatje huidige berokkenheid

Graag kijken wij met jullie terug op het laatste Biebpanel onderzoek over de betrokkenheid bij de bibliotheek. In dit onderzoek wilde we graag weten hoever leden zich willen inzetten voor hun bibliotheek, en of dit in de vorm van geld of tijd is.

De uitkomsten in het kort:

Huidige betrokkenheid

  • Biebpanelleden zijn redelijk betrokken bij de bibliotheek in de vorm van ondersteuning, ze zijn enthousiast over de bibliotheek en deels bereid om in de toekomst te ondersteunen.
  • De belangrijkste drijfveren voor de betrokkenheid zijn het voortbestaan van de bibliotheek, maatschappelijk betrokkenheid en sociale contacten.

Hulp bij activiteiten

  • Bijna één op de tien zou in de toekomst willen helpen bij projecten of activiteiten. Dit is vooral op het gebied van bestrijding van laaggeletterdheid en leesbevordering voor kinderen.

Donaties

  • Een klein percentage zou de bibliotheek financieel willen ondersteunen. Dit geld zou dan vooral besteed moeten worden aan het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen, leesbevordering en het tegengaan van laaggeletterdheid.

Vriendenabonnement

  • 17% is positief over het idee van een vriendenabonnement, iets meer dan de helft spreek dit niet aan.
  • Wanneer het wel aanspreekt is het vooral omdat men de bibliotheek in stand wil houden.

Sponsoring

  • Een derde vindt sponsoring door commerciële bedrijven passend bij de bibliotheek, al moet de onafhankelijkheid van de bibliotheek wel gewaarborgd worden en moet de sponsor ook een maatschappelijke missie hebben. 
Plaatje themas

Reactie bibliotheek

  • Momenteel zijn er 150 mensen die zich als vrijwilliger inzetten bij Bibliotheek Katwijk. Zo hebben wij onder andere vrijwilligers die zich inzetten in de Frontoffice of in het digiTaalhuis. Zonder deze mensen zouden veel activiteiten niet plaats kunnen vinden. Zij zijn erg belangrijk voor de bibliotheek. Wij zijn daarom erg blij met hen en waarderen hun inzet enorm. Vind jij het ook wel leuk om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij de bibliotheek? Houd dat onze website in de gaten want zodra wij nieuwe vrijwilligers nodig hebben dan worden dit via de website gecommuniceerd.
  • Er wordt op dit moment weinig tot niets gedaan met sponsoring, vriendenabbonementen en donaties. Wij gaan de komende maanden onderzoeken of een van deze onderdelen ingezet kunnen worden bij de bibliotheek. Hierbij zullen wij de uitkomsten van dit onderzoek meenemen. Mochten er op deze vlakken veranderen optreden binnen de bibliotheek dan houden wij jullie uiteraard op de hoogte.